วันศุกร์ที่ 9 มิถุนายน พ.ศ. 2560

Classroom

คลิก classroom ครูพิชามญชุ์(ครูนุ้ย)


แนะนำการเข้า  Classroom  :

            เมื่อนักเรียนเข้าไปยังหน้า Classroom แล้วก็คลิกเลือก  วิชา/ห้อง  ที่ตนเองเรียน